‘Vertraging economie VS vindt al mogelijk plaats in eerste kwartaal van 2019’

‘Vertraging economie VS vindt al mogelijk plaats in eerste kwartaal van 2019’

(finanzen.nl) – Obligatiemarkten hebben reeds een verdere Amerikaanse renteverhoging van 50 basispunten tussen nu en eind 2019 ingecalculeerd. Ook rekenen ze erop dat de Fed de balans verder verkleint met 500 miljard dollar. Dit is volgens Pictet AM nog eens goed voor een rentestijging van 50 basispunten.

Steve Donzé meent dat dit leidt tot een te verkrappend beleid voor de toch al afkoelende Amerikaanse economie en deze hierdoor kwetsbaar maakt. Een rentestijging van 100 basispunten leidt volgens Pictet AM normaal gesproken tot daling van 1 procent van het bbp in het volgende jaar.

Noodzaak om te stoppen of niet

Hij verwacht daarom dat de Fed al in het eerste kwartaal van 2019 zou kunnen stoppen met de renteverhogingen omdat de Amerikaanse economie dan niet meer hard genoeg groeit om dit te kunnen verantwoorden. Stoppen met het afbouwen van de activa op de balans lijkt minder waarschijnlijk aangezien de Fed dan in botsing komt met het Amerikaanse Congres.

Mocht de Fed het verhogen van de rente pauzeren, dan zullen korte rentes harder dalen dan lange rentes, iets wat bekend staat als ‘bull steepening’ van de yield curve. De positie van de dollar zal hierdoor verzwakken aangezien de munt gevoeliger is voor veranderingen van rentes aan het korte einde van de curve.

Dit zal ruimte geven aan opkomende markten waar veel bedrijven grote schulden in dollars hebben uitstaan, aldus Donzé. Wanneer de Fed stopt met het afbouwen van activa op de balans zullen lange rentes dalen, hetgeen bekend staat als ‘bull flattening’.

Al merkbaar in rentegevoelige industrieën

Sinds het begin van het afbouwen van activa op de balans door de Fed in oktober 2017 zijn de leenkosten in de Verenigde Staten al met 100 basispunten gestegen en zijn de activa op de balans van de Fed met 350 miljard dollar gedaald, zo geeft Donzé aan. Dat laatste is volgens hem goed voor een rentestijging van 35 basispunten.

“Al met al begint de hogere rente te drukken op meer rentegevoelige industrieën zoals de auto- en huizensector”, aldus de macro-strateeg. “Bedrijfsinvesteringen zullen als volgende geraakt worden bij een verdere verkrapping van het beleid door de Fed.”

Bron: Finanzen

Nog geen lid? Klik hier om lid te worden.